Viking Film & Theater is de werknaam van de stichting THF Nieuwe Markt. THF Nieuwe Markt is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Culturele Instelling (CI) (RSIN 8198860899). Viking Film & Theater valt hiermee onder de per 1-1-2012 vastgestelde fiscale faciliteiten voor een ANBI-CI. Giften zijn dan ook aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Naam van de instelling: Viking Film & Theater

Statutair bekend als: stichting THF Nieuwe Markt

Kamer van Koophandel: 08181189

Fiscaal nummer: 8198.86.099

Stichting Theater Bouwkunde en Stichting filmhuis De Keizer zijn per 1 september 2018 middels fusie opgegaan in de stichting THF Nieuwe Markt.

Doelstelling

  •     Het tot stand brengen van een theater annex filmhuis in Deventer;
  •     Het inrichten van een organisatie welke het beoogde theater annex filmhuis exploiteert;
  •     Het gedurende de ontwikkeling- en oprichtingsfase van het theater annex filmhuis verrichten van alle daartoe noodzakelijke activiteiten.

Bestuurder: Rob van den Hove

Raad van toezicht:

  •     Johan Bunt – voorzitter ad interim
  •     Jan van Coeverden – penningmeester
  •     Jacolien Eijer-de Jong – lid
  •     Babette Mulder – lid
  •     Karin Obdeijn – lid
  •     Cristien Bensink – lid
  •     Frans Smulders – lid

Beloningsbeleid

De bestuurder ontvangt geen vergoeding voor zijn bestuurswerkzaamheden. Werknemers van de stichting THF Nieuwe Markt worden beloond conform CAO Nederlandse podia.

Bedrijfsplan Viking Film en Theater ANBI