Profiel en achtergrond van Viking Film & Theater

Missie en achtergrond
Viking Film&Theater is een jonge fusie van Filmhuis De Keizer en Theater Bouwkunde in Deventer. Beide hebben hun bestaansrecht bewezen en kunnen bogen op een trouwe groep bezoekers. Viking Film & Theater wil een inspirerende plek zijn op een aantrekkelijke locatie, die verder strekt dan film, theater en horeca; een culturele uitgaansplek, die midden in de samenleving staat, met een uitdagende, eigenwijze en kwalitatief ijzersterke programmering.

Op dit moment realiseert de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer in opdracht van de gemeente Deventer deze nieuwe culturele uitgaansplek. Het nieuw te bouwen Viking complex heeft vier filmzalen, een grote vlakkevloertheaterzaal en café-restaurant, pal aan de IJssel én in het historisch hart van Deventer. Deze combinatie maakt Viking Film&Theater tot een gewilde culturele uitgaansgelegenheid, die Deventer nog steviger op de kaart zet als aantrekkelijke stad met een bruisend cultureel leven, waard om in te wonen, te werken en te bezoeken.

De oplevering van het gebouw wordt verwacht eind 2019. Het complex komt mede tot stand met financiële bijdragen van de provincie Overijssel en de gemeente Deventer.
Lees meer op http://vkng.nl/bouw/

De organisatie
Onder de naam van THF de Nieuwe Markt is een stichting opgericht met het doel om het theater annex filmhuis tot stand te brengen, een nieuwe organisatie in te richten voor de exploitatie en gedurende deze ontwikkelings- en oprichtingsfase alle daartoe noodzakelijke activiteiten te verrichten. De stichting is dit jaar overgegaan naar een Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen. De stichting kent een eenhoofdig bestuur. De nieuwe organisatie werkt met een kleine kern van tien betaalde medewerkers en meer dan honderdvijftig vrijwilligers. De stichting heeft de ANBI-status.

Wij zijn voor onze Raad van Toezicht op zoek naar een lid met een financieel profiel
Een belangrijke voorwaarde voor onze nieuwe culturele organisatie is een gezonde en financiële exploitatie. Wij zoeken een bestuurslid met stevige financiële kennis, die daarmee ook een goede gesprekspartner en sparringpartner is voor onze directeur-bestuurder, de externe accountant en onze partners: gemeente en NV Maatschappelijke Vastgoed Deventer. Kennis van de bedrijfsvoering van vergelijkbare (culturele) instellingen is natuurlijk een voordeel.

Gedurende deze fase van zowel de organisatieontwikkeling als het bouwproces is een intensieve betrokkenheid van de Raad van Toezicht noodzakelijk.
De Raad onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het betreft een onbezoldigde functie.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Johan Bunt, johan@bunt.dk.
Reageren is mogelijk tot 21 december 2018.

Viking Film&Theater Deventer zoekt een lid voor haar Raad van Toezicht met een financieel profiel